DORUČOVACÍ DOLOŽKA

16.06.2017

Jednou z novinek, kterou přinesl nový Občanský zákoník je ukotvení tzv. fikce doručení písemné korespondence přímo v zákoně, a to v § 573:

Domněnka doby dojití. Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. 

V souladu s judikaturou Nejvyššího soudu postačí, aby se zásilka ocitla „ve sféře adresátovi dispozice“ a bude považována za doručenou.

To znamená, že adresát získal možnost a příležitost se seznámit s obsahem písemnosti (poštovní doručovatelka zanechala na obvyklém místě oznámení o uložení zásilky na poště) a není podstatné, zda se adresát s obsahem písemnosti skutečně seznámil či nikoliv. Rozhodující je pouze to, že měl objektivní možnost a příležitost!

Nadále tedy odesílejte dokumenty (důležitá sdělení, výzvy,oznámení o odstoupení apod.) doporučeně a uchovávejte doklad o odeslání pro případné pozdější dokazování.


Reality s tradicí

již od roku 1998