Nabyli jste loni nemovitost? Do konce ledna nezapomeňte podat přiznání

11.01.2017

Nabyli jste loni nemovitost? Do konce ledna nezapomeňte podat přiznání

Lhůta pro podání přiznání letos vychází na úterý 31. ledna 2017.

Sotva jsme oslavili příchod nového roku, už se na nás valí daně. Krom placení všech ostatních daní totiž některé z nás čeká i daň z nemovitých věcí. Daně z nemovitostí jsou u nás stále relativně nízké, boj s bleděmodrým formulářem ale bývá pro mnoho poplatníků zničující.

Pokud si tedy nevíte rady, vyrazte na finanční úřad a požádejte úředníky o radu, dokud nejsou fronty. Jistě vám ochotně pomohou. Lhůta pro podání přiznání letos vychází na úterý 31. ledna 2017,pokuty by ale neměly hrozit do 7. února.

Klasicky platí, že pokud se u vás nic nezměnilo, nemusíte nic podávat. Změna místního koeficientu, který si určuje pro každý rok obec nebo změna ceny půdy, také není důvodem pro podání daňového přiznání. Správce daně tyto změny automaticky zohlední při výpočtu daně na aktuální rok.

Přiznání by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří v roce 2016 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. A pozor: povinnost podat daňové přiznání mají také poplatníci, kteří na v minulosti přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně.

Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu. Dále je nutné upozornit,že i část budovy nebo inženýrské stavby, je-li dokončená a užívaná,je předmětem zdanění.

Hlásit si to musí...

Také ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, podají dílčí daňové přiznání. Pokud všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2016 pozbyli, doručí na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti.

Nejzazší lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (případně zálohy na tuto daň) je letos 31. května. Finanční správa bude poplatníky informovat o jejich daňové povinnosti na rok 2017 jako tradičně formou složenky, kterou obdrží do poštovních schránek nebo formou hromadných předpisných seznamů, které budou v květnu k nahlédnutí na finančních úřadech.

Zdroj: www.e15.cz


Reality s tradicí

již od roku 1998