První novela Občanského zákoníku týkající se nemovitostí

09.06.2017

První novela Občanského zákoníku týkající se nemovitostí

V první novele zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, která vyšla ve sbírce zákonů dne 30.12.2016, jsou změny týkající se nemovitostí. Platit budou od 1.1.2018.

1) Obnovuje se předkupní právo mezi spoluvlastníky nemovitosti.

1124 (nové znění platné od 1.1.2018)

(1)  Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci,
mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké.
Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva,
mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

(2)  Odstavec 1 se použije i v případě, že některý ze spoluvlastníků 
převádí  podíl  bezúplatně;  tehdy mají spoluvlastníci právo 
podíl  vykoupit  za obvyklou cenu.
To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.

2) Nově se zavede možnost vzdát se předkupního práva mezi podílovými spoluvlastníky. Toto vzdání se předkupního práva bude zapsáno v katastru nemovitostí a bude platit i pro další nástupce spoluvlastníka.

1125 (nové znění platné od 1.1.2018)

Spoluvlastník se může vzdát předkupního práva podle § 1124 s účinky pro své právní nástupce.
Jde-li o nemovitou věc zapsanou do veřejného seznamu,
vzdání se předkupního práva se do něj zapíše.

 

V příštím roce se tedy znovu vrátí stav, který platil v době starého občanského zákoníku, kdy bude nutné předkupní právo mezi spoluvlastníky respektovat.


Reality s tradicí

již od roku 1998